| Top page | About KENTEN | Secretariat | Activity | KENTEN Junior |Contact |
the 44th Junior KEN-TEN in 2020
TOP   Japan   Korea   Taiwan   Mongol   Bangladesh


Шинэ төрлийн коронавирус тархсантай холбоотойгоор Канагава Мужийн Зураачдын Холбоо байгуулагдсан цагаас хойш анх удаа 2020 онд "Холбооны үзэсгэлэн" цуцлагдлаа. Хэдийгээр туйлын харамсалтай явдал ч, дараа жил урьдын адил зохион байгуулж чадна хэмээн чин сэтгэлээсээ итгэж байна.
Өсвөр насныхны үзэсгэлэнгийн тухайд гэвэл, "Холбооны үзэсгэлэн" -г цуцлахаар шийдэх үед 2020 онд гадаадаас ирэх ёстой бүтээлүүд үндсэндээ бүрдсэн, шалгаруулалт дууссан байсан. "Тус Холбооны үзэсгэлэнд зориулан, сэтгэл зүрхээ шингээн бүтээсэн хүүхдүүдийн бүтээлүүдийг тэр чигт нь буцаах эсэхэд ихээхэн эргэлзсэн, мөн Японы хүүхдүүдийн зургийг цуглуулаад эхэлчихсэн байсан зэргийг харгалзаж үзээд Холбооны вэбсайтад цахми хэлбэрээр үзэсгэлэн гаргахаар шийдлээ. Японд шинэ төрлийн коронавирус тархсантай холбоотойгоор Японы хүүхдүүдийн бүтээлүүд хараахан гүйцэд ирж амжаагүй байгаа тул эн тэргүүнд гадаадаас ирсэн бүтээлүүдийг байршуулж байна. Хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг харгалзан үзэж зөвхөн бүтээлийн зургийг байрлуулж байна. Япон хүүхдүүдийн бүтээлийг 9 дүгээр сард нэмж оруулахаар төлөвлөж байна.
"Холбооны хүүхдийн 44 дүгээр үзэсгэлэн" -г таалан соёрхоно уу.


Because of the new coronavirus pandemic “Prefecture Exhibition 2020” has been canceled for the first time since the establishment of Kanagawa Artist Association. Although it is very unfortunate, we sincerely hope that next year we will be able to organize it as before.

As for the junior exhibition most works were already collected and the selection process was finalized when the decision to cancel the "Prefecture Exhibition 2020" was made. Considering the hard work and dedication the children have committed, it was hard to return the children’s artwork back so we have decided to exhibit the foreign artworks on the association's website.

Because of coronavirus in Japan, Japanese children's artwork collection has not been collected yet. We are planning to exhibit the Japanese children’s artworks in September because we need to prioritize the children’s well beings and safety first.
Enjoy the "44th Prefecture Junior Exhibition"Click pics to enlarge.

01 02 <03>

2074 2075 2076 2077

2078 2079 2080 2081

2082 2083 2084 2085

2086 2087 2088 2089

2090 2091 2092 2093

2094 2095 2096 2097

2098 2099

01 02 <03>Copyrights © KANAGAWA PREFECTURE ARTISTS ASSOCIATION [KENTEN]] All Rights Reserved,