| Top page | About KENTEN | Secretariat | Activity | KENTEN Junior |Contact |
the 44th Junior KEN-TEN in 2020
TOP   Japan   Korea   Taiwan   Mongol   Bangladesh


Шинэ төрлийн коронавирус тархсантай холбоотойгоор Канагава Мужийн Зураачдын Холбоо байгуулагдсан цагаас хойш анх удаа 2020 онд "Холбооны үзэсгэлэн" цуцлагдлаа. Хэдийгээр туйлын харамсалтай явдал ч, дараа жил урьдын адил зохион байгуулж чадна хэмээн чин сэтгэлээсээ итгэж байна.
Өсвөр насныхны үзэсгэлэнгийн тухайд гэвэл, "Холбооны үзэсгэлэн" -г цуцлахаар шийдэх үед 2020 онд гадаадаас ирэх ёстой бүтээлүүд үндсэндээ бүрдсэн, шалгаруулалт дууссан байсан. "Тус Холбооны үзэсгэлэнд зориулан, сэтгэл зүрхээ шингээн бүтээсэн хүүхдүүдийн бүтээлүүдийг тэр чигт нь буцаах эсэхэд ихээхэн эргэлзсэн, мөн Японы хүүхдүүдийн зургийг цуглуулаад эхэлчихсэн байсан зэргийг харгалзаж үзээд Холбооны вэбсайтад цахми хэлбэрээр үзэсгэлэн гаргахаар шийдлээ. Японд шинэ төрлийн коронавирус тархсантай холбоотойгоор Японы хүүхдүүдийн бүтээлүүд хараахан гүйцэд ирж амжаагүй байгаа тул эн тэргүүнд гадаадаас ирсэн бүтээлүүдийг байршуулж байна. Хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг харгалзан үзэж зөвхөн бүтээлийн зургийг байрлуулж байна. Япон хүүхдүүдийн бүтээлийг 9 дүгээр сард нэмж оруулахаар төлөвлөж байна.
"Холбооны хүүхдийн 44 дүгээр үзэсгэлэн" -г таалан соёрхоно уу.


Because of the new coronavirus pandemic “Prefecture Exhibition 2020” has been canceled for the first time since the establishment of Kanagawa Artist Association. Although it is very unfortunate, we sincerely hope that next year we will be able to organize it as before.

As for the junior exhibition most works were already collected and the selection process was finalized when the decision to cancel the "Prefecture Exhibition 2020" was made. Considering the hard work and dedication the children have committed, it was hard to return the children’s artwork back so we have decided to exhibit the foreign artworks on the association's website.

Because of coronavirus in Japan, Japanese children's artwork collection has not been collected yet. We are planning to exhibit the Japanese children’s artworks in September because we need to prioritize the children’s well beings and safety first.
Enjoy the "44th Prefecture Junior Exhibition"Click pics to enlarge.

01 <02> 03

2037 2038 2039 2040

2041 2042 2043 2044

2045 2046 2047 2048

2049 2050 2051 2052

2053 2054 2055 2056

2057 2058 2059 2060

2061 2062 2063 2064

2065 2066 2067 2068

2070 2071 2072 2073

01 <02> 03Copyrights © KANAGAWA PREFECTURE ARTISTS ASSOCIATION [KENTEN]] All Rights Reserved,